Registrace

Soutěž od  12. 5. do 25 5. 2022 v prodejnách Globus

Pravidla Registrace Výhry Výherci Kontakt

Výhrou v soutěži je 15 x chytrá váha Withings Body Cardio s podporou Wifi a s vlastní aplikací

Výhry Výherci

Digitální váha zaručuje komplexní aktuální informace.

Funkce digitální váhy:


- měření tuku v těle
- měření svalů v těle
- měření vody v těle

- měření BMI

- měření hmotnost kostí

- měření srdečního tepu a další užitečné údaje

 

Uložení dat a párování s mobilní aplikací

Kompatibilita s iOS a Android

 

Připojení k jiným zařízením skrze Bluetooth a Wifi

Seznam výherních číslel soutěžních bločků hledejte na tomto místě od 8.6. 2022

Pomocí mobilní aplikace si do váhy můžete uložit vy i vaši blízcí  věk, výšku a pohlaví. Váha zaznamenává, jak si uživatelé vedou dlouhodobě.

Zkrácená pravidla soutěže

 

1. Kupte v soutěžním období v jakémkoliv hypermarketu nebo supermarketu Globus jednorázově alespoň 3 výrobky Lučina.

2. Uschovejte si soutěžní účtenku.

3. Jděte na www.lucinasoutez.cz a zadejte do formuláře svůj e-mail. Opište datum, čas a místo nákupu ze soutěžní účtenky. Klikněte ODESLAT a jste zařazeni do soutěže. Celkem bude vylosováno 15 výherců, po 1 výherci z každého hypermarketu Globus.

 

Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 5 pracovních dnů po ukončení soutěže. Informace o výhře výhercům zašleme na e-mail, který uvedli ve formuláři na soutěžním webu. Vylosované výherce prostřednictvím emailu vyzveme, aby nejpozději do 5 dnů zaslali na email info@lucinasoutez.cz scan nebo fotografii výherní soutěžní účtenky. Seznam výherců bude zveřejněn nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení soutěže na webové stránce soutěže. Jednotlivé body najdete detailně popsané v Úplných pravidlech soutěže.

 

Důležité informace:

 

Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, vždy ale s novou soutěžní účtenkou. Originál soutěžní účtenky je vždy nutné uschovat za účelem kontroly účasti v soutěži a případně vydání výhry. Každý jednotlivý účastník může získat pouze jednu výhru.

 

Výhrou v soutěži je 15x chytrá osobní váha Withings Body Cardio s podporu Wifi.

 

Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky. Pořadatelem soutěže je společnost Savencia Fromage&Dairy Czech Republic, a. s., se sídlem Vyskočilova 1481/4, Praha 4 - Michle, PSČ 140 00, IČ: 449 65 117, DIČ: CZ44965117.

 

Soutěž probíhá od 12.5.2022 do 25.5.2022 výhradně prostřednictvím hypermarketů Globus na území České republiky.

 

Případné dotazy zašlete na adresu info@lucinasoutez.cz.

 

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce soutěže www.lucinasoutez.cz.

 

Soutěžící účastí v soutěži prohlašuje, že se s Úplnými pravidly řádně seznámil a zcela jim rozumí. Bere rovněž na vědomí, že pro účely vedení a vyhodnocení soutěže budou zpracovány jeho osobní údaje pořadatelem v rozsahu a způsobem uvedeném v Úplných pravidlech této soutěže. V Úplných pravidlech jsou rovněž uvedená práva soutěžícího, doba uchování osobních údajů a informace o možnosti podat stížnost. V případě rozporu těchto stručných pravidel s Úplnými pravidly jsou rozhodující ustanovení Úplných pravidel.

 

Kontakt

info@lucinasoutez.cz